Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarząd

 


 


obrazek


Przewodniczący SKN  Robert Grabowski


Robert to postać o niespotykanej cierpliwości. Spokój i opanowanie zachowuje nawet w najbardziej stresujących momentach co jest niewątpliwym atutem w coraz bardziej zabieganej rzeczywistości. Potrafi wysłuchać każdą ze stron, nie podejmując pochopnych wniosków. Dokładny i rzetelny w swoich poczynaniach, jednocześnie zawsze wykazuje troskę o samopoczucie innych. Pasjonat ekonomii społecznej.


 


obrazek



Wice-przewodniczący, skarbnik SKN 


Julia Hoffmann


Julia to sympatyczna dziewczyna, której wizytówką jest wysoka rezolutność. Potrafi wypowiedzieć się na każdy temat, przy czym zachowuje szacunek dla swego rozmówcy. Niejednokrotnie wykazuje się dużą walecznością w obronie swoich poglądów, dzięki czemu dyskusja jest barwna. Nie brak jej oryginalnych pomysłów i zapału do pracy. 




Członkowie


  • Karol Bondar
  • Paweł Gidlewski
  • Oksana Urbanskaya
  • Marzena Kaźmierczak